Werkwijze

De eerste stap is logisch: je stuurt een e-mail naar ons, met daarin je wensen met betrekking tot het door jou aan te leveren bestand. Daarin geef je ook aan hoeveel woorden je tekst bevat en binnen welke termijn de gecorrigeerde tekst opgeleverd moet worden.

Op basis van onze inschatting ontvang je een offerte, met daarin de leveringsvoorwaarden en de kosten.

Mocht je besluiten met ons in zee te gaan, dan geef je ons toestemming om aan jouw opdracht te beginnen, dat is dus stap twee. Het spreekt voor zich dat we jouw tekst strikt vertrouwelijk verwerken (zie ook de Algemene voorwaarden die je samen met de offerte krijgt meegestuurd).

Wij leveren de tekst binnen de afgesproken termijn aan, in tweevoud: een tekst waarin de verbeteringen al zijn aangebracht en een tekst waarin de verbeteringen zijn aangegeven.

De factuur volgt na een aantal dagen.