Tekstcontrole

Wat mag je van ons verwachten?
Ons bureau controleert de teksten die jij ons aanlevert. Wij schrijven zelf geen teksten.
Dat houdt dus in dat jij je teksten opstelt en wij die teksten stapsgewijs langslopen op taal- en spellingfouten.
Met betrekking tot taal letten we natuurlijk op het juiste gebruik van hoofdletters en leestekens en taalfouten. We geven ook commentaar als we zinnen niet lekker vinden lopen en we zinnen tegenkomen die voor ons niet duidelijk zijn. We korten zinnen in als we ze te langdradig vinden. We gaan je schrijfstijl niet veranderen, het moet jouw tekst blijven.
Met betrekking tot spelling concentreren we ons op spelfouten, maar ook op het op een goede manier verwerken van werkwoorden, uitdrukkingen en vooral op het consequent gebruiken van een tegenwoordige of verleden tijd.
De teksten die je opstuurt mogen betrekking hebben op allerlei vakgebieden (we denken dan aan verslagen en werkstukken van studenten), maar ook teksten voor een website. Het in elkaar zetten van een website is tegenwoordig geen al te ingewikkelde klus meer, maar dit foutloos doen, qua spelling en taal, blijkt al surfend voor velen toch een te grote uitdaging.
Mocht je daar prijs op stellen kunnen we eventueel ook tips geven met betrekking tot de lay-out van je tekst.
De teksten die we krijgen worden strikt vertrouwelijk behandeld en binnen twee maanden uit ons archief verwijderd.