Schrijven als hobby

Als je veel met taal en spelling bezig bent is de verleiding groot om ook eens een keer een boek te schrijven. Veel mensen kunnen die verleiding weerstaan, een enkeling bezwijkt onder die druk. Zo iemand is de eigenaar van deze website dus, iemand die de druk niet meer aankon en in de pen is geklommen. We zullen u niet vermoeien met alle publicaties en alleen de laatste  twee even kort vermelden.

De molenares van Buurmalsen en Tricht is een min of meer historische roman, met als hoofpersonen Anneke van Maurik, een boerendochter en Gerrit van Beusichem, molenaarszoon. Zij leven rond 1700 in Buurmalsen, waar ze ook hun hele leven zullen wonen. Zowel Gerrit als Anneke hebben echt bestaan, Gerrit komt voor in de stamboom van onze familie Van Beuzekom. De verhalen die in dit boek voorkomen zijn onder andere gebaseerd op allerlei documenten die nog te raadplegen zijn in verschillende archieven, onder andere het historisch archief in Tiel.

Het laatste boek is in oktober 2022 verschenen, 1000 jaar Nieuwland, een echt geschiedenisboek over het ontstaan van het dorp Nieuwland in de Vijfheerenlanden. Het beschrijft de ontwikkeling  van het dorp Nouland over een periode van bijna duizend jaar, van 1025, het stichtingsjaar, tot die in de zeventiger jaren van de vorige eeuw (en soms iets verder).