Tekstcontrole

Jouw rol:  Omdat jij de deskundige bent op jouw gebied, stel je zelf de tekst op.
Je levert deze tekst digitaal bij ons aan, waarna wij een offerte maken op basis van inschatting. Na je goedkeuring van de offerte gaan wij aan het werk.

Onze rol:  Wij signaleren spel–en stijlfouten, slordigheden en onduidelijkheden in de tekst en corrigeren deze vervolgens voor je. We letten onder andere op fouten in de werkwoordsvormen, maar ook op het plaatsen van hoofdletters, leestekens en interpunctie. Ook doen we voorstellen/suggesties om je tekst te verbeteren. Je beoordeelt zelf het resultaat.

Jouw rol:  Je kunt desgewenst ook de suggesties /verbeteringen nog door ons laten aanbrengen in je tekst.

Onze rol: Tenslotte verwerken wij je eventuele commentaar en krijg je de definitieve versie op de wijze die jij wilt: per e-mail of op papier.