Tarieven

Het normale tarief

Ons tekstbureau rekent een starttarief van 15 euro.

Binnen dat starttarief zit ook het opmaken van een offerte die we opstellen nadat we je opdracht hebben bekeken op haalbaarheid (qua tijdsduur) en moeilijkheidsgraad voor ons. In de offerte geven we je ook een inschatting van het aantal uren dat we bezig zullen zijn met je opdracht. Doorgaans rekenen we 20 euro per uur.  Wij gaan ervan uit dat we dan een pagina of tien kunnen verwerken, in een gangbaar lettertype en lettergrootte (11 of 12).

Studententarief 

Vanwege een grote affiniteit met studenten rekenen we geen starttarief.

Voorwaarden

Mocht je je tekst willen laten controleren door ons dan krijg je, tezamen met de offerte,  leveringsvoorwaarden toegestuurd. Lees deze aandachtig door, om misverstanden te voorkomen.